Interneto svetainės privatumo politika - www.bfesse.lv

"BF-esse", Ltd. 

Reg.Nr. 40003033268,
Adresas: Brīvības gatve 369 k-2, Rīga, LV-1024

Privatumo politika


1. Įvadas
"BF-esse", Ltd.  (toliau – Valdytojas), interneto svetainėje www.bfesse.lv (toliau – Svetainė) tvarko asmens duomenis, gautus iš duomenų subjekto – Svetainės naudotojo (toliau – Vartotojas).

Valdytojas rūpinasi Vartotojo privatumu ir asmens duomenų apsauga, gerbia Naudotojo teisę į asmens duomenų tvarkymo teisėtumą pagal galiojančius teisės aktus – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. asmenų dėl asmens duomenų tvarkymo laisvo judėjimo (Reglamentas) ir kitų taikomų privatumo ir duomenų tvarkymo teisės aktų.

  Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, Valdytojas parengė šią privatumo politiką, siekdamas, kad Vartotojui būtų suteikta Reglamente reikalaujama informacija.

Privatumo politika taikoma tvarkant duomenis, neatsižvelgiant į tai, kokia forma ir/ar aplinka, kurioje Vartotojas pateikia asmens duomenis (Svetainėje, popieriniu formatu, asmeniškai ar telefonu).

Valdytojas pasilieka teisę bet kada pakeisti šias sąlygas. Svetainės lankytojas privalo savarankiškai patikrinti Svetainės turinį, kad susipažintų su taisyklių pakeitimais.

 
2. Duomenų valdytojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys

Vadovas yra "BF-esse", Ltd.

Reg.Nr. 40003033268,
Adresas: Brīvības gatve 369 k-2, Rīga, LV-1024

Svetainė – www.bfesse.lv

El. paštas:  sekretare@bfesse.lv , info@bfesse.lv 

Telefonas: +371 67 323 499

 
3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai, taip pat tvarkymo teisinis pagrindas
Jeigu Vartotojas savo asmens duomenis pateikia Valdytojui telefonu, naudodamasis Svetainės kontaktinėmis formomis, elektroniniu paštu ar kitu paštu, šią informaciją saugome ir naudojame atitinkamos paslaugų sutarties vykdymui ar sudarymui, įskaitant kliento identifikavimą; sutarties parengimas ir sudarymas; už paslaugų teikimą (sutartinių įsipareigojimų vykdymą); klientų aptarnavimas; prieštaravimų nagrinėjimas ir apdorojimas; didinti klientų lojalumą; mokėjimų ir atsiskaitymų administravimas; skolų išieškojimas ir išieškojimas; įrodyti faktus, prižiūrėti svetainę ir tobulinti jos veiklą; verslo planavimas ir analitika; planavimas ir apskaita. Šiuos duomenis taip pat tvarkysime informacijos teikimui viešojo administravimo institucijoms ir operatyvinės veiklos subjektams išorės norminių aktų nustatytais atvejais ir apimtimi.

Duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai yra sutarties sudarymui ir įvykdymui, norminių aktų įvykdymui, pagal Kliento – duomenų subjekto sutikimą, mūsų teisėtus (teisėtus) interesus (pvz., Kliento tapatybės patikrinimas prieš sudarant sutartį; efektyvumas; efektyvumas). pristatymo ir kt.

 

4. Asmens duomenų kategorijos
Asmens duomenų kategorijos – vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto ar pašto adresas, IP adresas, telefono numeris, žinutės ar laiško turinys ir kt.

 

5. Asmens duomenų gavėjų kategorijos
Duomenys atskleidžiami tiems Valdytojo darbuotojams, kuriems jie reikalingi tiesioginėms pareigoms atlikti, kad būtų galima atlikti arba sudaryti atitinkamų paslaugų teikimo sutartį.

Gaudami ir naudodami asmens duomenis iš dalies naudojamės išorinių paslaugų teikėjų paslaugomis, kurios griežtai laikosi mūsų nurodymų pagal sutartį ir kurias mes kontroliuojame prieš naudodamiesi paslauga ir toliau tai darome.

 
6. Duomenų subjektų kategorijos
Duomenų subjektų kategorijos – Esami, buvę ir potencialūs Valdytojo klientai, taip pat kiti asmenys, pareiškę norą susisiekti su Valdytoju.

 

7. Duomenų perdavimas už Latvijos ribų
Gauti duomenys neplanuojami už Latvijos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų, taip pat nebus perduoti jokiai tarptautinei organizacijai. Tačiau dėl to, kad Svetainė yra susijusi su Google ir Facebook paslaugomis, Valdytojas negali garantuoti, kad šios įmonės neperduos duomenų už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų.

 

8. Duomenų saugojimo trukmė
Mes tvarkome ir saugome Vartotojo asmens duomenis, kol viena iš šalių turi teisinę pareigą saugoti duomenis.

Pasibaigus šioms aplinkybėms ir jei duomenų apsaugos gairėse nenurodyta kitaip, asmens duomenis ištrinsime ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai nebegalioja pradinė saugojimo priežastis, nebent turime teisinę prievolę saugoti duomenis. pavyzdžiui, bet neapsiribojant, apskaitos ar bylinėjimosi tikslais).

 

9. Prieiga prie duomenų subjekto asmens duomenų
Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis per vieną mėnesį nuo atitinkamo prašymo pateikimo.

Vartotojas prašymą įgyvendinti savo teises gali pateikti raštu asmeniškai Valdytojo juridiniu adresu (pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), paštu, arba elektroniniu paštu, pasirašydamas saugiu elektroniniu parašu;

Valdytojas, gavęs Vartotojo prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo, patikrina Naudotojo tapatybę, įvertina prašymą ir jį įvykdo norminių aktų nustatyta tvarka.

Vartotojas turi teisę gauti norminiuose aktuose nurodytą informaciją, susijusią su jo duomenų tvarkymu, teisę reikalauti susipažinti su savo asmens duomenimis, taip pat prašyti Valdytojo juos papildyti, ištaisyti ar ištrinti, apriboti tvarkymą arba prieštarauti (sutarčių sudarymui ar vykdymui).

Duomenų subjektas neturi teisės gauti informacijos, jeigu tokią informaciją atskleisti draudžia įstatymai nacionalinio saugumo, krašto apsaugos, visuomenės saugumo, baudžiamosios teisės srityse, taip pat siekiant užtikrinti viešuosius finansinius interesus mokesčių klausimais arba finansų rinkos dalyvių priežiūra ir makroekonominė analizė.

 

10. Slapukų apdorojimas
Svetainėje renkami duomenys apie Svetainės lankytojus, todėl žiniatinklio valdytojas gali įvertinti, kiek Svetainė naudinga ir kaip ją galima patobulinti.

Valdytojas nuolat tobulina Svetainę, siekdamas pagerinti jos naudojimą, todėl Valdytojas turi žinoti, kokia informacija yra svarbi Svetainės lankytojams, kaip dažnai jie lankosi Svetainėje, kokius įrenginius ir naršykles naudoja, iš kokio regiono atkeliauja ir kokia turinį, kurį jie mėgsta skaityti.

  Valdytojas naudoja Google Analytics, kuri leidžia Valdytojui analizuoti, kaip lankytojai naudojasi Svetaine. Daugiau apie tai, kaip veikia „Google Analytics“ pagrindai, galite sužinoti „Google“ svetainėje adresu https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lt&ref_topic=6157800 . Duomenų valdytojas surinktus duomenis naudoja savo teisėtais interesais, siekdamas geriau suprasti Svetainės lankytojų poreikius ir pagerinti Valdytojo skelbiamos informacijos prieinamumą. Lankytojas gali bet kada nustoti rinkti duomenis iš Google Analytics, kaip aprašyta čia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ .

Svetainę talpinantis serveris gali įrašyti lankytojo siunčiamas užklausas (naudojamą įrenginį, naršyklę, IP adresą, prisijungimo datą ir laiką). Šiame punkte nurodyti duomenys naudojami techniniais tikslais: užtikrinti tinkamą Svetainės veikimą ir saugumą bei ištirti galimus saugumo incidentus. Šiame punkte nurodytų duomenų rinkimas grindžiamas duomenų valdytojo teisiniu interesu užtikrinti Tinklalapio techninį prieinamumą ir vientisumą.

Slapukai – tai nedideli failai, kuriuos naršyklė išsaugo lankytojo kompiuteryje tokiu kiekiu, kuris nurodytas naršyklės kompiuterio nustatymuose kiekvieną kartą lankytojui apsilankius Svetainėje. Individualūs slapukai naudojami lankytojui siūlomos informacijos ir reklamų atrinkimui ir pritaikymui pagal lankytojo anksčiau peržiūrėtą turinį, todėl naudojimasis Svetaine lankytojams tampa paprastas, patogus ir individualizuotas. Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos ištrinti bei tvarkyti rasite adresu www.aboutcookies.org .

Svetainėje naudojami slapukai, skirti surinkti vartotojo IP adresą ir naršymo informaciją bei leisti Svetainei prisiminti lankytojo pasirinkimą. Slapukai leidžia Valdytojui sekti informacijos srautą apie Svetainę ir vartotojų sąveiką su Svetaine – Valdytojas naudoja šiuos duomenis lankytojų elgsenos analizei ir Svetainės tobulinimui. Teisinis slapukų naudojimo pagrindas yra teisėtas valdytojo interesas užtikrinti Svetainės funkcionalumą, prieinamumą ir vientisumą.

Lankytojas gali valdyti ir (arba) ištrinti savo pasirinktus slapukus. Daugiau informacijos apie šį procesą rasite adresu www.aboutcookies.org. Lankytojas gali ištrinti visus savo kompiuteryje esančius slapukus, o dauguma naršyklių gali būti nustatytos taip, kad blokuotų slapukų įterpimą į jo kompiuterį. Lankytojas gali atsisakyti slapukų naršyklės meniu arba https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Norėdami atlikti reikiamus nustatymus, lankytojas turi perskaityti savo naršyklės taisykles. Jei blokuosite slapukus, lankytojas kiekvieną kartą apsilankęs Svetainėje turės rankiniu būdu koreguoti nustatymus, todėl kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Su Svetainės lankytojų statistika gali susipažinti tik tie Valdytojo darbuotojai, kurie yra atsakingi už tokių duomenų analizę.

Jei nenurodyta kitaip, slapukai saugomi tol, kol bus atliktas veiksmas, dėl kurio jie buvo surinkti, ir tada jie ištrinami.

Tuo atveju, jei Valdytojo Svetainėje yra forumas ar komentarų galimybė, tokiu atveju IP adresas bei lankytojo pateikti duomenys bus saugomi Svetainėje. Jūsų patogumui slapukai su šiais duomenimis gali būti saugomi vienerius metus (kad nereikėtų dar kartą jų perrašyti).

 

11. Trečiųjų šalių svetainės
Galime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, kurios yra įgaliotos mūsų svetainėse arba mūsų paslaugose, programose ir tvarkyklėse talpinti trečiųjų šalių slapukus, gavę jūsų sutikimą. Šie paslaugų teikėjai leidžia mums suteikti jums geresnę, greitesnę ir saugesnę svetainę. Atkreipkite dėmesį, kad trečiųjų šalių slapukams taikomos trečiųjų šalių privatumo politikos, todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės už šias privatumo taisykles.

  Svetainėje įdiegtas „Facebook“ pikselių įrankis. Šio įrankio tikslas – tinkinti turinį ir reklamas „Facebook“ vartotojams. Norėdami sužinoti daugiau apie Facebook privatumo politiką, spustelėkite čia https://www.facebook.com/about/privacy/ . Skelbimo nustatymus taip pat galite pakeisti savo Facebook profilyje.

 

12. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai
Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Duomenų valstybinei inspekcijai). Dokumentus Duomenų valstybinė inspekcija priima paštu, elektroniniu paštu (dokumentai pasirašyti saugiu elektroniniu parašu), taip pat juos galima palikti Blaumaņa g. 11/13, Ryga, 1 aukšto pašto dėžutėje. Duomenų valstybinė inspekcija priima el. laiškus, gautus elektroninio pašto adresu info@dvi.gov.lv .


13. Privatumo politikos galiojimas
Pasiliekame teisę laikas nuo laiko keisti ir papildyti šios Privatumo politikos turinį, kad paaiškintume, kaip tvarkome jūsų duomenis.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta pirmiau, raginame periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką, kad žinotumėte apie jūsų asmeninės informacijos apdorojimą svetainėje.